Hương Đêm Bay Xa | Hari Won | Official Music Video

CLICK XEM MV Hot nh%u1EA5t hi%u1EC7n n�y: http://smarturl.it/lovelikeyoudn
%u25BA Click Ngay Xem MV C%u1EF1c Hay : http://smarturl.it/mvhot
H%u01B0%u01A1ng %u0110�m Bay Xa - Hari Won [Official MV] - Ph%u1EE5 %u0111%u1EC1 ti%u1EBFng Vi%u1EC7t.

S�ng t�c: Ch�u %u0110%u0103ng Khoa
Bi�n %u0111%u1EA1o m�a: Huynh Men
V%u0169 %u0111o�n: The Girlz
Trang %u0111i%u1EC3m: Vu Tilybi
Stylist: Mi Ngan
Quay Phim: Danny Nguyen | Chi Hoanh

Anh h%u1EB9n em, khi tr%u1EDDi %u0111�m
M%u01B0a bay bay cho l� r%u01A1i ngo�i th%u1EC1m
Mong th%u1EADt l�u ch%u1EB3ng th%u1EA5y ng%u01B0%u1EDDi %u0111�u
Anh n%u01A1i %u0111�u c� bi%u1EBFt em bu%u1ED3n r%u1EA7u

Bu%u1ED3n qu� %u0111i th�i
Ng�y v%u1EDBi %u0111�m tr�i
Em mong %u0111%u1EE3i v%u1EADy th�i ( anh n%u01A1i %u0111�u h�y quay v%u1EC1 v%u1EDBi em )
Gi%u1EDD bi%u1EBFt sao %u0111�y
Ch%u1EB3ng th%u1EA5y anh %u0111�u
Em mong %u0111%u1EE3i th%u1EADt l�u ( anh n%u01A1i %u0111�u h�y quay v%u1EC1 quay v%u1EC1 )

Cho h%u01B0%u01A1ng %u0111�m bay %u0111i xa m�i
Kh�ng c�n %u0111�y n%u1ED7i nh%u1EDB k�u d�i
Kh�ng c�n anh v� kh�ng c�n ai
Trao cho em nh%u1EEFng gi%u1EA5c m%u01A1 %u0111%u1EAFm say
D� gi%u1EDD n�y anh %u0111ang n%u01A1i %u0111�u
Kh�ng c�n y�u nh%u01B0 ph�t ban %u0111%u1EA7u
Quay m%u1EB7t %u0111i l�ng em ho�i nghi
Kh�ng y�u anh tin anh n%u1EEFa %u0111�u Babe..
kh�ng tin anh n%u1EEFa %u0111�u Babe.. babe...babe

------------------------------

B%u1EA4M SUBSCRIBE NHANH %u25BA http://goo.gl/EhnK0t
B%u1EA4M SHARE V%u1EC0 FB %u25BA http://goo.gl/uT1zC9

~~~~~~~~~ ! OTHERS CHANNEL ! ~~~~~~~~~~
Yeah1TV %u25BA http://www.youtube.com/yeah1tv
Yeah1 Movie %u25BA http://www.youtube.com/yeah1movie

~~~~~~~~~ ! CONTACT ! ~~~~~~~~~~
http://www.facebook.com/yeah1music
http://twitter.com/yeah1music

0 Comments Write your comment

    1. Loading...